logo Pastoraal Cafe Zeist  

 
de plaats waar mensen met een psychiatrische achtergrond over geloof en zingeving kunnen praten
     
ANBI-regeling

De naam van de instelling
Stichting Pastoraal Café Zeist

Het RSIN/fiscaal nummer
820105843

De contactgegevens
Centrale Diaconie Zeist (PKN)
Maurikstraat 11
3701 HC Zeist
030-6924782

De doelstelling
Een ontmoetingsplek voor mensen met een psychiatrische achtergrond, waar de mogelijkheid wordt geboden om te praten over geloof en zingeving ofwel bij het kopje koffie of thee, ofwel tijdens het moment van bezinning en bezieling, welke door een korte viering gestalte krijgt.

Het beleidsplan
Download in PDF formaat

De bestuurssamenstelling

  • voorzitter Ellen de Boom
  • secretaris Jan Roos
  • penningmeester Alyde Touwen

Het beloningsbeleid
Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers en door predikanten die hiervoor door hun werkgever vrijgesteld zijn. Er is dus geen sprake van een beloning, enkel de gemaakte onkosten worden vergoed

Een financiële verantwoording
Resultatenrekening 2012: Download in PDF formaat
Begroting 2013: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2013: Download in PDF formaat
Begroting 2014: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2014: Download in PDF formaat
Begroting 2015: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2015: Download in PDF formaat
Begroting 2016: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2016: Download in PDF formaat
Begroting 2017: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2017: Download in PDF formaat
Begroting 2018: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2018: Download in PDF formaat
Begroting 2019: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2019: Download in PDF formaat
Begroting 2020: Download in PDF formaat
Resultatenrekening 2020: Download in PDF formaat

 

Activiteiten Pastoraal Café Zeist

Reguliere bijeenkomsten
Het Pastoraal Café Zeist is van 14:00 tot 16:00 uur geopend op de eerste en derde donderdag van elke maand. Bezoekers worden ontvangen met koffie/thee/fris en wat lekkers. Er is tijd voor gesprek en ontmoeting. Ook is er altijd een liturgisch moment waarin samen gezongen, gelezen en gebeden wordt. De liturg houdt daarbij een korte overdenking of leidt het gesprek over een bepaald onderwerp of bepaalde Bijbeltekst.

Bijzondere bijeenkomsten
Een aantal keer per jaar is er een vijfde donderdag in de maand. Op die middagen is het Pastoraal Café soms ook geopend. De invulling van de bijeenkomst wijkt iets af van het reliere programma. Het Café is dan geopend voor bezoekers, hun naasten of mantelzorgers, de vrijwilligers van het Pastoraal Café en andere belangstellenden. We bespreken met elkaar een thema of nodigen een spreker uit om de middag te leiden.

Uitjes
Ook wordt er minstens 1x per jaar een uitje georganiseerd voor bezoekers en vrijwilligers. Dit uitje vindt plaats binnen de regio en op de vertrouwde donderdagmiddag, zodat we wel iets bijzonders doen, maar niet teveel afwijken van het gewone ritme. Bij deze uitjes voelen bezoekers zich ook vrij om bekenden mee te nemen. Zo maken steeds meer mensen kennis met het Pastoraal Café.

     
2008 © Pastoraal Café Zeist • Design: Manschot Grafimedia • Teksten: Daniëla Postma • Fotografie: Boudina Dittmar