logo Pastoraal Cafe Zeist  

 
de plaats waar mensen met een psychiatrische achtergrond over geloof en zingeving kunnen praten
     

Conferentie: Geloof en Psychiatrie bij de buren in Zwolle op 1 november 2013

PERSBERICHT

 

Conferentie Geloof en Psychiatrie worden buren.


Landelijke conferentie in Zwolle


Zwolle, 25 juni 2012
Vrijdag 1 november organiseert de Zwolse Werkgroep Ruimte voor Anders zijn een landelijke conferentie over het thema 'Geloof en Psychiatrie worden buren' in de ruimste zin van het woord. De conferentie vindt plaats in Hogeschool Windesheim te Zwolle. Inleiders zullen zijn Madeleine Toorenburg, oud directeur van een GGZ instelling en van een PI instelling, op dit moment 2e Kamerlid van het CDA en verder Cor Arends die vooral stil zal staan bij het spanningsveld van wanen, geloof en psychiatrie waar hij onlangs op gepromoveerd is. De werkwinkels zijn afgestemd op verschillende doelgroepen met verschillende vragen, ervaringen en problematieken en/of succesverhalen. Het doel van deze conferentie is om de werelden van geloof en levensbeschouwing dichter bij de wereld te brengen van de psychiatrie.

Hoe gaan wij met anders zijn om, op ons werk, in de buurt, in de verschillende geloofsgemeenschappen en als samenleving in zijn geheel? Zomaar wat kernvragen die op deze landelijke conferentie aan de orde zullen komen. Vorig jaar moest de Werkgroep Ruimte voor Anders zijn mensen teleurstellen omdat de conferentie vol zat. Dit keer hoopt ze dat voor te zijn met de keuze voor Hogeschool Windesheim en door de mogelijkheid te bieden van voorinschrijving.
Verschillende werkwinkels zijn al bekend ; geloof en psychiatrie in de PI, jongeren die onder begeleiding wonen met hun ervaringen in de wijk, praktijkcasus van een ervaringsdeskundige over de vraag of het om een psychose gaat of om een godservaring of om allebei, voorlichtingsgroep van de GGZ in gesprek met de deelnemers, inloophuizen en de praktijk van de ruimte voor anders zijn, bespreking van diepteonderzoek hoe pastores en voorgangers omgaan met anders zijn, scholing voor betrokkenen vanuit de verschillende achtergronden van levensbeschouwing en psychiatrie, ruimte voor anders zijn in het pastoraat.
Iedereen kan zich nu al inschrijven, meerdere informatie wordt dan vanzelf toegestuurd.
Het adres; http://bit.ly/11AL4ug


Voor meer info ; Werkgroep Ruimte voor Anders Zijn,
Pr Mink de Vries 06-28987955

     
2008 © Pastoraal Café Zeist • Design: Manschot Grafimedia • Teksten: Daniëla Postma • Fotografie: Boudina Dittmar