logo Pastoraal Cafe Zeist  

 
de plaats waar mensen met een psychiatrische achtergrond over geloof en zingeving kunnen praten
     

Pastoraal Café officieel geopend

In februari 2009 opende het Pastoraal Café Zeist voor het eerst de deuren: een plek waar mensen met een psychiatrische achtergrond eens per maand bijeenkomen, voor een kop koffie en een kort liturgisch moment. Op donderdag 2 juli vond de officiële opening plaats. Wethouder Albert van Kuijk en dhr. Gijs Wildeman, voorzitter van de Raad van Kerken Zeist, onthulden samen de vlag die vanaf nu bij iedere bijeenkomst vanaf de toren zal wapperen. Ook bood mw. Wilma van der Veen namens het Nederlands Bijbelgenootschap een bijbel aan.

foto van het uitrollen van de vlagKerk en café: op het eerste gezicht een vreemde combinatie, vond wethouder Van Kuijk, en samen met hem meerdere mensen die hij erover gesproken had. Het deed een beetje denken aan het Roomse zuiden waar deze twee traditiegetrouw in elkaars buurt zijn te vinden. Over het initiatief dat schuilgaat achter de naam “Pastoraal Café” was de wethouder zeer te spreken. Dat past, zo zei hij, heel goed in de doelstelling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: dat wij elkaar helpen, zodat iedereen kan meedoen, welke beperking hij of zij ook heeft. Hij prees de mensen die de moed hadden om dit café op te zetten, maar ook de mensen die ervoor zullen zorgen dat het Pastoraal Café kan blijven draaien.

Wederkerigheid

Eerder had ds. Roelof de Koning Gans in zijn openingsspeech al aangegeven dat het Pastoraal Café op een warme belangstelling kon rekenen. Niet alleen de bezoekers, maar ook de medewerkers vragen regelmatig of het niet vaker dan eens per maand open zou kunnen gaan. Gemiddeld komen er zo’n tien mensen. De ontmoeting tussen hen en de medewerkers is er één van wederkerigheid. Dat benadrukte ds. De Koning Gans met deze woorden: “Met al wat ik kan en aankan en zo snel als ik fiets, ben ik een hulpbehoevend mens, verlangend naar liefde, naar aandacht. De ander, die een beetje anders is, helpt me om dat te zien. Daarom is het Pastoraal Café er: om even af te stappen, en die ander en jezelf te zien.”

Ontmoetingsplek

Iedere eerste donderdag van de maand zijn mensen met een psychiatrische achtergrond van harte welkom in het Pastoraal Café in Zeist: voor een korte viering en een kop koffie of thee. Ook is er gelegenheid voor gesprekken over hun leven en de betekenis van het geloof daarin. Het Pastoraal Café duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Je vindt het onder de toren van de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a in Zeist.
Voor meer informatie kun je het Diaconaal Bureau bellen, tel: 692 47 82, of kijken op de website van het Pastoraal Café: www.pastoraalcafezeist.nl.

Gijs Wildeman, de voorzitter van de Raad van Kerken, vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het Pastoraal Café in Zeist. In Nieuwegein bestaat zo’n ontmoetingsplek al langer. De kerken in Zeist besloten dat dat ook in Zeist mogelijk moest zijn. En ze slaagden erin om zo’n plek te creëren, in zeer korte tijd (na een aanloop- en onderzoeksperiode van ongeveer een half jaar), dankzij een goede mix van vakmanschap en geloof. Elf vrijwilligers met een zeer uiteenlopende kerkelijke achtergrond doen sindsdien “dienst”.

Bloei

Als laatste spreker bood mw. Wilma van der Veen een bijbel aan, namens het Nederlands Bijbelgenootschap. Een bijzondere bijbel, met illustraties van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Ze vertelde dat de mooie schildering van een boomgaard haar op dat idee bracht: omdat we allemaal door fases in ons leven gaan, waarin we soms tot bloei kunnen komen en soms nog in de knop zitten, maar waarbij ook snoeien niet altijd te vermijden valt.

Toevlucht

Ds. De Koning Gans sloot het officiële gedeelte af met het voorlezen van psalm 142:

Luid roep ik tot de HEER,

luid smeek ik de HEER om hulp,

bij hem stort ik mijn hart uit,

bij hem klaag ik mijn nood.

Ik ben ten einde raad,

u kent de weg die ik moet volgen,

u weet dat op mijn pad

een strik verborgen ligt.

Ik kijk terzijde en zie

niemand die om mij geeft,

nergens een toevlucht voor mij,

niemand die hecht aan mijn leven.

Ik roep tot u, HEER:

‘U bent mijn schuilplaats,

al wat ik heb in het land van de levenden.’

Hoor mijn noodkreet,

ik ben uitgeput en moe,

verlos mij van mijn vervolgers,

zij zijn sterker dan ik.

Leid mij uit de beklemming,

dat ik uw naam mag loven

in de kring van de rechtvaardigen:

u hebt naar mij omgezien.

     
2008 © Pastoraal Café Zeist • Design: Manschot Grafimedia • Teksten: Daniëla Postma • Fotografie: Boudina Dittmar