logo Pastoraal Cafe Zeist  

 
de plaats waar mensen met een psychiatrische achtergrond over geloof en zingeving kunnen praten
     


Alyde

Corine

Ellen

Frans

Greet

Jan

Margreet

Talitha
 

poster . folder

Het Pastoraal Café wordt gesteund en gedragen door vele kerken en geloofsgemeenschappen in Zeist. In de kerken hangen posters en zijn folders beschikbaar. Het Pastoraal Café valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Zeist en is een initiatief van het Platform 'Ruimte voor anders zijn'.

Door collectes, giften van kerken en subsidies van het SKAN-fonds, Stichting MC van Beek en Kerk in Aktie wordt het Pastoraal Café financiëel gedragen.

     
2008 © Pastoraal Café Zeist • Design: Manschot Grafimedia • Teksten: Daniëla Postma • Fotografie: Boudina Dittmar